WAT GAAT 2015 ONS BIEDEN?

Tijdgeest

Na een moeilijke tijd, komt het optimisme weer bovendrijven. Voor sommige branches en producten kan dit nog anders aanvoelen, maar over de gehele linie is het gevoel positiever. Dit betekent dat we meer openstaan voor vernieuwingen, dat het accent op fellere kleuren komt te liggen en dat we op zoek gaan naar onderscheidende producten waarvan we echt blij worden.

Bij dit positieve gevoel staan we ook meer open voor samenwerking om elkaar te versterken. Participeren, samen de schouders eronder, dat zijn de sleutelwoorden die passen bij deze tijd.

Onderstaande vier waardetrends helpen het inzicht in de veranderende consumentenbehoeftes te vergroten, een handig hulpmiddel voor marketeers, retailers, en stylisten.

BRUTAL REALITY
We willen belangrijke zaken niet langer overlaten aan anderen. Niet afhankelijk zijn, en het heft in eigen handen nemen. Zonodig willen we zelfvoorzienend zijn en graag precies weten hoe iets werkt en waarom. Voor groengebruik betekent dit vooral: veel zelf bezig zijn, slim en efficiënt werken. We willen liever onze eigen regels bepalen. Geen keurige tuintjes en strakke vensterbanken omdat het zo hoort, maar de mogelijkheden en inspiratie aangereikt krijgen om vervolgens zelf te bepalen hoe we het aanpakken. We laten de natuur meer zijn eigen gang gaan en leren van de mogelijkheden die we hier kunnen vinden.

HIGHER PERSPECTIVE
De tijd van toekijken aan de zijlijn, is voorbij. We willen meedoen en vooral samen meedoen. We zijn tot in het extreme op zoek naar verbinding. Door iets meer afstand te nemen, gaan we de grote lijnen zien, de dwarsverbanden, de nieuwe mogelijkheden. Daarvoor is het noodzakelijk dat we oude, vertrouwde patronen loslaten. We gaan alles wat luchtiger bekijken en ontdekken als het ware spelenderwijs allerlei nieuwe mogelijkheden. Wat dacht je ervan als we op een schommel aan tafel zouden zitten in plaats van op een stoel? Zouden de gesprekken dan luchtiger een creatiever zijn? Zouden we dan meer en beter contact maken?

REVIEW
Het economische systeem is door de crisis goed opgeschud; een nieuwe tijd vraagt om hernieuwd inzicht. Langzamerhand worden status en bezit minder belangrijk en verschuift de aandacht van bezit naar gebruik. Delen, ruilen en ook het gebruik van lokale munteenheden zoals de Makkie en de Achthoeker zijn hiervan mooie voorbeelden. Dat is onze nieuwe beleving van status. Het wordt belangrijk dat je kunt laten zien dat je meegaat met de tijd en openstaat voor veranderingen. Milieubewustzijn is hier een goed voorbeeld van. Ecoproducten vinden nu ook hun weg naar klantengroepen die hier eerder nog niet aan toe waren. Dit is een tijd van daadkrachtig optreden, problemen aan het licht brengen en ze proberen op te lossen in plaats van ze te verdoezelen.

NEW TRUTH
De technologische ontwikkelingen blijven ons verrassen en ze volgen elkaar met grote snelheid op. Soms gaat het om nieuwe toepassingsmogelijkheden van al langer bekende technieken zoals het 3D-printen van totale gevels. Stel je eens voor wat dit een vormvrijheid biedt voor tuinhuisjes, veranda’s en decoratie van vensterbanken en plafonds. Maar, is dit nou een echte gevel of is het nep? En hoe noemen we een 3D-print van een schilderij dat niet van echt te onderscheiden is? Als we door een nanobot in pil-vorm geopereerd worden, hebben we dan een echte operatie ondergaan? Er komen zo veel nieuwe ontwikkelingen op ons af dat we onze perceptie van wat we echt en niet echt vinden, moeten bijstellen. De meest interessante vraag voor de groenbranche daarbij is: hoe gaan we met de echte natuur om in een wereld waarin we de begrippen echt en onecht aan het herijken zijn? Wordt natuur daardoor in zijn rauwe vorm belangrijk of moeten we zorgen dat onze natuurlijke buitenruimte aansluit bij de domotica-revolutie binnenshuis?

Ga voor beeldmateriaal naar 'presskit'.

Download PDF
Download PDF
Over Mooiwatbloemendoen.nl

Mooiwatbloemendoen.nl is een initiatief van Bloemenbureau Holland en laat consumenten ervaren dat bloemen volop blijdschap brengen.

berichten